‘Organisatiegraad is vrij stevig’

VEENENDAAL – Zeven bedrijventerreinen, vijf coöperaties en 700+ bedrijven in één Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) timmeren gezamenlijk aan de weg. Tijdens het Business Event op 16 december wordt het 25-jarig jubileum van deze organisatie gevierd. “Dan pakken we goed uit”, zegt Gerrit Valkenburg (39), voorzitter van de BOV.

Die handschoen pakte hij op in april 2019, terwijl hij reeds twee jaar bestuurslid was en al langer lid van de kring zelf. Valkenburg is eigenaar van S for Software, een bedrijf gevestigd aan de Grebbeweg. Hij is een geboren en getogen Veenendaler. ,,Prettig wonen, prettig werken, centrale ligging, snel in de natuur en er gebeuren hier weinig gekke dingen.”
Valkenburg werd ooit lid omdat hij het belangrijk vindt dat de belangen van de ondernemers goed worden behartigd. ,,Met elkaar kun je meer bereiken op de arbeidsmarkt of in de communicatie met de gemeente. Je hebt elkaar nodig, zeker bij onderwerpen als veranderende wetgeving, economische versterking of verbetering van de infrastructuur. Want daar wil je als individuele ondernemer niet zo mee bezig zijn, terwijl dit wel goed geregeld moet worden.”

Synergie
Hij wijst erop dat de BOV een samenvoeging is van de zeven Veenendaalse bedrijventerreinen, met vijf coöperaties: Het Ambacht/Nijverkamp (industrie), De Batterijen (ict), De Compagnie (mkb), Compagnie-Oost (automotive) en De Factorij/De Vendel (zakelijke dienstverlening). ,,We merkten dat er veel synergie bestond tussen de coöperaties, dus wilden we het als één geheel beschouwen. Dat is handig als je het hebt over de parkmanager, communicatie en de energiemanager. Want nu doen we dat allemaal samen.”
Het ene terrein is ouder dan het andere en de Veenendaler ziet dat de leegstand in de gebouwen aanzienlijk minder is geworden. ,,Zoveel zelfs dat het al bijna tegen frictie aanloopt, zodat bedrijven minder makkelijk kunnen verhuizen.”

In die zin kunnen foodgerelateerde bedrijven ook uitwijken naar het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein ten zuiden van de A12 bij De Klomp. Dit Food en Businesspark ligt op grondgebied van de gemeente Ede, maar grenst aan Veenendaal. ,,Dat juichen we toe, want die bedrijven voelen zich wel degelijk verbonden met Veenendaal. Het gaat om de activiteiten.”

Belang van Foodvalley
Valkenburg refereert in dit verband aan het belang van de Regio Foodvalley. ,,We zijn als BOV-bestuur ook actief in het bestuur van de Federatie Ondernemerskringen Valleiregio. Daarin worden ook onderwerpen aangepakt als energietransitie, mobiliteits- en stikstofaanpak. Zo ligt de Rijnbrug niet in Veenendaal, maar onze ondernemers maken er wel veel gebruik van. En daar staat het elke dag vast met auto’s. Het knooppunt A1/A30 (bij Barneveld) is voor ons ook belangrijk natuurlijk.”
De voorzitter is content met de samenwerking die er bestaat met de gemeente om tot verbreding van Rondweg-Oost te komen. Hij hoopt dat er ook verkeersconstructies komen waardoor inwoners de rondweg eenvoudig over kunnen steken. ,,Of automobilisten op de rondweg dan zestig of zeventig kilometer per uur moeten rijden, maakt niet zoveel uit, als de doorstroming maar goed is. Daar hebben wij baat bij.”

Groeiambitie
Deze wegverbreding ziet Valkenburg in het verlengde van de groeiambitie die Veenendaal heeft. Hij noemt het een logische consequentie. ,,Als je het vol wilt houden met elkaar, moet je dit soort dingen opschalen. Want als Veenendaal groeit qua inwoners, vinden we het toch belangrijk dat we in verhouding net zoveel banen kunnen bieden.”
Er zijn ruim zevenhonderd ondernemers lid van de BOV en daarmee behoort de vereniging tot de grootste van Nederland. De organisatiegraad is in Veenendaal vrij hoog, zodat er commissies zijn ontstaan met mensen die zich graag inzetten op specifieke onderwerpen. Zo zijn er onder andere commissies voor duurzaam ondernemen, business school, veiligheid, circulaire economie en zonnepanelen.

Beveiliging is op de bedrijventerreinen goed in orde, met camera’s en een gezamenlijke inschakeling van een beveiligingsbedrijf. ,,Hierdoor zijn de bedrijven KVOB gecertificeerd, zodat je bij een verzekeringsmaatschappij ook een betere prijs kunt krijgen. Dus dit is goed georganiseerd.”
Het huidige bestuur van de BOV bestaat naast Valkenburg uit secretaris René van Holsteijn, vice-voorzitter Wim Werkman, penningmeester Gerard Heuvelman, Mirjam Bosch en Teunis van der Heiden. In de staf zijn manager Nel van Vessem en adviseur/parkmanager Sijmen van Dommelen actief voor de vereniging. ,,Ze zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de terreinen. Nel en Sijmen spreken elkaar vaak natuurlijk. Zo kun je als organisatie snel schakelen. Onlangs was er een flinke brand waarbij dit belangrijk was. Zo konden we met pushberichten snel doorgeven dat er wegen afgesloten waren.

Energieconvenant
Valkenburg is blij dat de BOV in 2017 een energieconvenant met de gemeente kon sluiten. ,,We ondersteunen de ambitie van de gemeente Veenendaal om in 2035 energieneutraal te zijn. Hiervoor is een energiemanager aangesteld, die er werk van maakt om besparingen bij bedrijven door te voeren of collectief zonnepanelen aan te schaffen. Daar moet je samen de schouders onder zetten, anders gebeurt er niks.”

In het algemeen typeert de voorzitter het ondernemersklimaat in zijn woonplaats als goed. Een punt van aandacht vindt hij wel de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. ,,Hier maken ondernemers zich zorgen over. Want de aanwas van technisch personeel is schaars en de geleerde kennis en vaardigheid sluit niet altijd aan bij wat bedrijven vragen. De branche moet stevig aan de bak om activiteiten te ontplooien op dit terrein en scholen moeten mijns inziens flexibeler meebewegen met de wensen van het bedrijfsleven. Anders zeggen ondernemers dat ze het opleiden zelf gaan doen, wat je in plaatsen als Barneveld al ziet gebeuren. Die wens hebben wij zelf niet echt, omdat je uit moet kijken dat je het onderwijs niet uit gaat hollen. Maar probeer als school wel in de veranderstand te staan.”

Geplaatst op: 17-10-2019

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Business in Veenendaal

Business in Veenendaal is een platform voor onafhankelijk zakennieuws. Tegelijkertijd hebben bedrijven in deze gemeenschap zelf ook zoveel nieuws te melden. Die boodschap voor hen formuleren is óók de missie van Business in Veenendaal.