Naar energieneutrale regio’s!

Het Activiteitenbesluit uit Wet Milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energiebesparende maatregelen te treffen – met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Het gaat hierbij om de bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

In bijlage 10 van deze wet zijn er per branche energiebesparende maatregelen te vinden. De drijver van de inrichting moet energiebesparende maatregelen toepassen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Een nieuwe regel op de wet is de informatieverplichting energiebesparing, door deze verplichting is de drijver van de inrichting niet alleen verantwoordelijk voor het plan van aanpak maar ook voor de uitvoering ervan.

Via e-loket van RVO.nl moet iedere drijver van zo’n inrichting het informatierapport indienen. Let op! De deadline is op 1 juli 2019. De hoogte van het dwangsombedrag is afhankelijk van de grootte van het bedrijf met een minimum van € 1.000.

Energielabel C-kantoren
Per 1 januari 2023 moet elk kantoor vanaf 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Regionale Energiestrategie
In het klimaatakkoord zijn nieuwe afspraken gemaakt waarbij regio’s verantwoordelijk worden gesteld voor hun energietransitie. Dit jaar legt iedere regio een Regionale EnergieStrategie vast. Foodvalley spreekt uit in 2050 een energieneutrale regio te willen zijn. De gemeente Veenendaal al in het jaar 2035. Dus is er in veel gevallen nog het nodige te doen!

Zoekt u een strategisch advies of een uitgebreide uitleg, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Marten van Klinken BBE, Vastgoed adviseur – energieprestatie adviseur – utiliteitsbouw
Hutten Makelaardij & Bedrijfshuisvesting

www.huttenmakelaardij.nl

Geplaatst op: 02-12-2019

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Business in Veenendaal

Business in Veenendaal is een platform voor onafhankelijk zakennieuws. Tegelijkertijd hebben bedrijven in deze gemeenschap zelf ook zoveel nieuws te melden. Die boodschap voor hen formuleren is óók de missie van Business in Veenendaal.