Box 3: qui vive!

Wanneer eeuwen geleden Franse schildwachten onraad meenden te bespeuren, riepen zij: ‘qui vive?!’ Datzelfde doe ik nu bij de opgelaten proefballonnen voor de aanpassing van box 3. Volgens deze plannen gaat box 3 in 2022 goed op de schop. Belangrijk doel van de plannen is dat belastingplichtigen met vooral spaargeld meer buiten schot (lees: box 3) blijven. Dat klinkt goed, maar blijf de plannen en de gevolgen daarvan voor uw vermogen scherp in het vizier houden. 

Box 3 ligt al geruime tijd onder vuur omdat belastingplichtigen ervaren meer belasting te moeten betalen dan het werkelijk behaalde rendement. Het veronderstelde (fictieve) wettelijke rendement in box 3 is vaak hoger dan de werkelijke rente (of: het rendement). In 2017 is de wet daarom al aangepast. Hierbij is het fictieve rendement in het algemeen lager geworden, maar in veel gevallen nog steeds hoger dan het werkelijke rendement dat belastingplichtigen behalen.

Recent zijn de contouren van het nieuwe box 3 stelsel kenbaar gemaakt. Het echte wetsvoorstel volgt in 2020. De nu gehanteerde ‘fictie’ in box 3,
dat het vermogen altijd is opgebouwd uit een wettelijk bepaalde verhouding tussen een spaardeel én een beleggingsdeel, vervalt. In het voorstel wordt gerekend met de werkelijke bedragen aan spaargeld, beleggingen en schulden per belastingplichtige. Voor deze drie verschillende categorieën wordt een afzonderlijk forfaitair rendement vastgesteld, dat zo goed mogelijk aansluit bij werkelijke gemiddelde rendementen. Wat betekent dat voor u?

Als u vooral spaargeld heeft, zal de voorgestelde aanpassing veelal leiden tot een lagere belastingheffing. Tot een vermogen van € 440.000 per belastingplichtige betaalt u zelfs helemaal geen belasting! Maar blijf op uw qui vive! Want als u vooral laagrenderende beleggingen hebt, zoals staatsobligaties, leiden de voorgestelde aanpassingen waarschijnlijk tot een hogere belastingheffing.

Maar beleggers met schulden worden het zwaarst belast, omdat het fictieve rendement op de overige bezittingen hoger is dan de fictieve debetrente over de schulden.

Box 3 lijkt dus beslist geen pretbox te worden. Gaat u daarom na of u niet  bijvoorbeeld moet kiezen voor een belegging-bv of uw schulden aan de eigen bv moet oversluiten bij een bank of moet uitdividenden. Verder is het afwachten of deze proefballon niet alsnog wordt doorgeprikt.

Dennis van der Veer, Senior Belastingadviseur

dvdveer@schuiteman.com
T 0318-64 40 00
www.schuiteman.com

Geplaatst op: 02-12-2019

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Business in Veenendaal

Business in Veenendaal is een platform voor onafhankelijk zakennieuws. Tegelijkertijd hebben bedrijven in deze gemeenschap zelf ook zoveel nieuws te melden. Die boodschap voor hen formuleren is óók de missie van Business in Veenendaal.