Rabobank Vallei en Rijn start Circular Economy Challenge

VEENENDAAL – Hoe kunnen bedrijven in de regio Veenendaal gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen en slimmer omgaan met grond- en afvalstoffen? Rabobanken Vallei en Rijn en Gelderse Vallei gaan in het voorjaar samen met ondernemers op onderzoek tijdens de Circular Economy Challenge.

Met de challenge neemt de bank een voorschot op de ambitieuze doelstellingen van het kabinet. In 2050 moet de Nederlandse economie volledig draaien op herbruikbare grondstoffen. Zo’n circulaire economie is in de ogen van Mariska de Kleijne, directeur van Rabobank Vallei en Rijn, een belangrijk antwoord op de toenemende economische schaarste van grondstoffen. Tegelijkertijd kan de aandacht voor circulariteit een aanjager zijn voor innovatie in het bedrijfsleven. “Door bijvoorbeeld het verminderen van gebruik van grondstoffen, door het herontwerpen van producten, het hergebruiken van (product)onderdelen en door waarde te creëren uit afval- en reststromen, dring je kosten terug en ontstaan nieuwe producten, technieken en diensten. Dat maakt bedrijven sterker en financieel gezonder en draagt bij aan de werkgelegenheid en het milieu.” Tussen de circulaire ambities en de werkelijkheid gaapt echter nog een kloof. Veel bedrijven vinden het lastig om aan de slag te gaan met het thema. De Circular Economy Challenge van Rabobank Vallei en Rijn en Rabobank Gelderse Vallei moet helpen om die eerste stap te zetten. Het idee van de challenge in een notendop? Twintig regionale bedrijven gaan met ondersteuning van Rabobank, KMPG en MVO NL een jaar lang op zoek naar mogelijkheden om hun bedrijf (meer) circulair te maken. Dat gebeurt aan de hand van workshops, bedrijfsbezoeken en inspiratiesessies. Ook wordt er via een regioscan inzicht gegeven in de meest belangrijke grondstofstromen in de regio. Na een half jaar pitchen de deelnemende bedrijven hun idee en beslissen ze hoe ze hun bedrijf (meer) circulair gaan maken.

Bruil als koploper
Kansen? Die zijn er legio in de ogen van De Kleijne. Ze noemt Bruil als mooi voorbeeld. De bouwer en betonproducent verwerkte in haar nieuwe magazijn in Ede stalen en houten spanten uit de oude werkplaats. Dat scheelde 164.000 kilo nieuw staal, 78.000 kg CO2-uitstoot en leverde een kostenbesparing van 175.000 euro op. Ook in de reguliere bedrijfsvoering denkt Bruil circulair. Bij de productie van betonnen bouwmaterialen gebruikt het bedrijf bijvoorbeeld al jarenlang betonpuin, gemaakt van oude betonnen bouwmaterialen. En onder de noemer LAB25 doet Bruil onderzoek naar duurzame innovaties. Op dit moment lopen er onderzoeken naar het 3D printen van architectonisch beton, een circulaire betonmal en het cementloze beton. Verder is Bruil betrokken bij het circulaire bouwproject Nexteria. In dit project staat de levenscyclusbenadering centraal. “We denken al vóór de eerste schetsen na over wanneer een gebouw zijn gebruiksduur voorbij is. We houden ons dus nu al bezig met het tweede leven van de door ons geleverde materialen. Voor deze circulaire manier van bouwen is goede samenwerking tussen alle betrokken partijen in de keten essentieel”, vertelt directeur Hans Bruil. Al die inspanningen moeten ertoe leiden dat Bruil in 2025 meer dan de helft van haar omzet realiseert met slimme producten en digitale productie. Tegelijkertijd dient voor deze producten het verbruik van primaire grondstoffen minimaal gehalveerd te zijn. Slimmer bouwen dus met minder materiaal. Die focus op circulariteit heeft meerdere redenen. “Bij Bruil delen we de visie dat de huidige lineaire economie over moet gaan naar een economie waarbij oude (bouw)materialen op een hoog economisch niveau weer worden ingezet of hergebruikt. De komende jaren zullen de stijgende kosten voor het verwerken van bouw- en sloopafval, in combinatie met schaarste van primaire bouwstoffen en bouwmaterialen, deze behoefte verder versterken. Als vierde generatie familiebedrijf staan wij voor een langetermijnvisie en nemen wij hierin onze verantwoordelijkheid”, vertelt Hans Bruil.

Circulaire businessmodellen
Volgens Mariska de Kleijne is het cruciaal dat bedrijven net als Bruil gaan nadenken over de circulariteit van hun bedrijfsvoering. “Consumenten gaan steeds meer waarde hechten aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er komt een tijd dat ze het niet langer accepteren wanneer je niet bijdraagt aan een betere wereld.” Kansen genoeg volgens de bankdirecteur. Je moet ze alleen zien. “Wist je dat er in Nederland stoeptegels gemaakt worden van verbrand huisvuil? En dat er gewerkt wordt aan wegen van gerecycled plastic? In Amsterdam en Utrecht, maar ook dichterbij in Ede en Wageningen, vind je restaurants waar ze koken met supermarktproducten die bijna over de houdbaarheidsdatum gaan of schoonheidsfoutjes hebben.” En zo zijn er volgens De Kleijne nog tal van circulaire businessmodellen te bedenken. “Met de challenge willen we een vliegwiel op gang brengen in de regio. Door onze kennis en ons netwerk te delen en ondernemers te inspireren en inzicht te bieden.” De challenge is tegelijkertijd een ontdekkingstocht voor de Rabobank zelf. “Wat betekent de circulaire economie bijvoorbeeld voor onze rol als financieel regisseur? Welke financieringsvragen hebben bedrijven die circulair willen worden? Daar zijn we benieuwd naar, zodat we samen met bedrijven op zoek kunnen naar financiële antwoorden voor de wereld van morgen.” De Rabobanken Vallei en Rijn en Gelderse Vallei gaan zelf ook deelnemen aan de challenge, om te kijken hoe onze bedrijfsvoering meer circulair kan worden.

Meer weten? Neem dan contact op met Gerben Dijksterhuis van de Rabo-innovatiedesk Teckle: teckle.vr@rabobank.nl, of (0318) 661 283.

Geplaatst op: 05-03-2018

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Business in Veenendaal

Business in Veenendaal is een platform voor onafhankelijk zakennieuws. Tegelijkertijd hebben bedrijven in deze gemeenschap zelf ook zoveel nieuws te melden. Die boodschap voor hen formuleren is óók de missie van Business in Veenendaal.