Ondernemen en klimaat

Het klimaat verandert. Steeds vaker krijgen we te maken met wateroverlast, meer droogte en hogere temperaturen. Ook in Veenendaal merken we daar de gevolgen van. Bij extreme regenbuien ontstaat al snel wateroverlast in sommige straten, door droogte daalt het grondwaterpeil en de hoge temperaturen brengen weer andere problemen met zich mee.

We stellen ons meer en meer in op deze nieuwe, steeds veranderende omstandigheden. Klimaatveranderingen hebben zo ook hun effect op het bedrijfsleven in Veenendaal. Als wethouder economie maak ik me sterk voor de ontwikkeling van ondernemend Veenendaal. Hoe bedrijven omgaan met de klimaatveranderingen verschilt per bedrijf. Het is fijn om te constateren dat ondernemers zelf ook meedenken en oplossingen aandragen hoe we met deze ingewikkelde vraagstukken kunnen omgaan. Door samen met elkaar te zoeken naar nieuwe mogelijkheden, komen we tot goede oplossingen die bijdragen aan een duurzame economie.

Als we naar een duurzame oplossing willen, is het nodig dat een ieder vanuit zijn eigen expertise kijkt wat nodig is om het probleem het hoofd te bieden. Als gemeente pakken we bijvoorbeeld niet alleen het riool aan, maar kijken ook waar meer groen gerealiseerd kan worden, hoe we duurzame energie kunnen opwekken en besparen. Steeds vaker kiezen we daarom voor de integrale aanpak van een vraagstuk. Want er zijn vele raakvlakken tussen onze vraagstukken en die van u. Als we met elkaar proberen de effecten van klimaatverandering te beperken, dan hebben we veel grotere kans van slagen.

Als voorbeeld noem ik het bedrijventerrein Nijverkamp. Het is bekend dat hier regelmatig sprake is van wateroverlast als gevolg van hevige regenbuien. Samen met de ondernemers kijken we hoe we met elkaar, integraal, een duurzame oplossing kunnen realiseren. Daar hebben we elkaar hard voor nodig en ik heb er alle vertrouwen in dat dit ons gaat lukken.

Het ondernemersklimaat is goed in Veenendaal. Ook beginnende ondernemers willen we de kans geven een eigen winkel of bedrijf te starten in de binnenstad. Zij kunnen gebruik maken van Startup Veenendaal. Startup Veenendaal biedt hen ondersteuning op alle onderwerpen waar je als beginnende ondernemer mee te maken krijgt. In een verder stadium bestaat zelfs de mogelijkheid een pand te huren tegen een aantrekkelijke prijs. Daarmee kunnen we de nieuwe ondernemers een kickstart geven én de leegstand in de binnenstad verder terugdringen. En dat komt weer ten goede aan een vitale binnenstad!

Dylan Lochtenberg
Wethouder

Geplaatst op: 17-10-2019

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Business in Veenendaal

Business in Veenendaal is een platform voor onafhankelijk zakennieuws. Tegelijkertijd hebben bedrijven in deze gemeenschap zelf ook zoveel nieuws te melden. Die boodschap voor hen formuleren is óók de missie van Business in Veenendaal.