Goed doen

Wie wil dat nou niet: “iets goeds doen”? Vanuit de gemeente Veenendaal hebben we in ieder geval deze ambitie. Het is echter geen sinecure om iedereen tevreden te stellen. Minder regels, snellere procedures, een schone omgeving, weinig belasting betalen en noem maar op. Soms tegengestelde belangen richting ondernemers.
Hoe doen we het als gemeente dan toch goed?

Binnen de gemeente Veenendaal wordt vanuit de afdeling Economie en Werk veel inzet gepleegd voor een goede afstemming richting ondernemers. De gemeente wordt soms gezien als een ‘black box’. Dat is begrijpelijk want binnen de gemeente spelen zoveel verschillende belangen dat er niet altijd een kant en klare oplossing ligt. Onze ervaring is dat ondernemers, soms tandenknarsend goed kunnen omgaan met een ‘nee” vanuit de gemeente. Als dit maar tijdig en goed wordt gecommuniceerd.

De komende periode versterken we onze dienstverlening richting ondernemers. Dit gebeurt door een betere en logische interne afstemming van ondernemersvraagstukken, het laten zien wat we als gemeente doen en investeren in relatiemanagement. Onze inzet is gericht op het goed ondersteunen en faciliteren van ondernemers.
Aanvullend zetten we in op het binnenhalen van nieuwe bedrijven en behouden van bestaande bedrijven. Hierbij willen we meedenken met de wensen van ondernemers en kijken naar kansen in plaats van naar problemen. We horen vaak dat er minder regels moeten zijn. Begrijpelijk maar regels hebben een functie. Wat als regels ontbreken? Stel dat een eigenaar zelf bepaalt aan wie een pand wordt verhuurd. Geen probleem toch? Maar wat als dat bedrijf stank- of geluidsoverlast veroorzaakt voor omliggende huurders? Nog steeds geen probleem?
Ondernemers willen we goed uitleggen welke regels er zijn en daarbij kijken naar mogelijkheden. We investeren in het zichtbaar maken waarom Veenendaal aantrekkelijk is voor nieuwe bedrijven. Een goede ondernemersdienstverlening draagt hieraan bij.
Dit doen we in goede samenwerking met het georganiseerde Veenendaalse bedrijfsleven, zowel voor de ondernemers op de bedrijventerreinen als de winkeliers en horeca-ondernemers in de binnenstad. We zijn trots op ons georganiseerde bedrijfsleven. Van beide kanten is er een zakelijke en professionele houding, gebaseerd op wederzijds respect en vanuit een goede relatie. Dat is prettig want wie goed doet, goed ontmoet.

Namens de gemeente Veenendaal,
Danny Liemburg, teamcoördinator Beleid & Relaties
Gerda van de Pol, beleidsadviseur Economie

Geplaatst op: 18-06-2018

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Business in Veenendaal

Business in Veenendaal is een platform voor onafhankelijk zakennieuws. Tegelijkertijd hebben bedrijven in deze gemeenschap zelf ook zoveel nieuws te melden. Die boodschap voor hen formuleren is óók de missie van Business in Veenendaal.